جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید
مقایسه حذف

کالاها

جمعی از اساتید وکارمندان پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل گروهی بنام بچه های رنگین کمان تشکیل داده اند هدف گروه کمک به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست میباشد.روش کار به این شکل است که ابتدا در بین کودکان بی سرپرست وبد سرپرست شهرستان و روستاهای اطراف که شناسایی شده اند وسایل نقاشی توزیع میشود تا کودکان بتوانند نقاشی کنند و بعد طی دوره های زمانی مشخصی نقاشیها جمع آوری شده و بفروش میرسد، و تمام سود حاصل از فروش این نقاشیها به همان کودکان داده میشود.یک راه فروش این نقاشیها از طریق فروشگاه نازکالا میباشد.عزیزانی که اقدام به خرید نقاشی از نازکالا میکنند نقاشی از طریق پست به آدرسشان ارسال میشود و فروشگاه نازکالا اجازه هیچ دخل وتصرفی در سود حاصل ازفروش این نقاشیها ندارد و تمامی وجه به حساب مسئول گروه رنگین کمان واریز میشود.و مبلغی هم که برای ارسال نقاشی گرفته میشود تماما به اداره پست داده میشود.

ترتیب نمایش :